|             |Print Print
International site

Oplachová voda pre povrchové úpravy v závode skupiny SEB

Reference ID: 056500
Industry:
Application:

Úpravňa vody sa skladá z dvoch demineralizačných jednotiek UPCORE a CO2 odplyňovača, ktoré vyrábajú pre potreby oplachov 2 x 4 m³/h vody s nízkou vodivosťou.

Voda sa demineralizuje v súlade s patentovaným princípom UPCORE, ktorý spája všetky známe výhody demineralizácie prostredníctvom iónovej výmeny spolu s protiprúdovým princípom regenerácie, počas ktorej je smer prúdenia vody počas prevádzky a regenerácie navzájom opačný. Preto je zaručené, že počas demineralizácie voda neustále preteká vrstvami iónmeničovej náplne, ktoré sú po smere prúdenia lepšie a lepšie regenerované vodou prechádzajúcou zariadením. Tento princíp tiež zabezpečuje, že upravená voda odchádza zo zariadenia z najlepšie zregenerovanej zóny nakoniec.

 

 

Technical data

 • Průtok: 2 x 4 m³/h
 • Vodivost: < 2 µS/cm
 • SiO2: < 20 ppb

Units in plant

       
 • Zásobná nádrž surovej vody
 • Filtre s filtračnými vložkami, 2 x 2-EFG-5 a čerpadlo surovej vody na rošte
 • Demineralizáctory, 2 x UPCORE 1201H/601H
 • Nádrž na regeneračnú vodu
 • Čerpadlo regeneračnej vody s ohrevom
 • CO2 odplyňovač
 • Centrálny PLC riadiaci systém
 • Nádrž na upravenú vodu