|             |Print Print
International site

Application

Product

Industry

EUROWATER CZ references:

Here you will find a broad selection of EUROWATER projects and plants along with with plenty of pictures and descriptions.

Become inspired both in terms of form, function and the environment in which the plants operate.

If you want to know more or have questions, please contact your local EUROWATER sales and service office.

Click here for the contact page.

Reset
 • UV jednotky v roli hygienického zabezpečení pitné vody

  Twelve (12) UV disinfection units has been supplied as hygienic barrier at waterworks and in advanced locations in the pipeline network at VandCenter Syd, one of Denmark's largest and oldest water utilities.

 • Riešenie na kľúč pre výrobu mäkkej a demineralizovanej vody pre nemocnicu

  Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala kompletnú na roštoch inštalovanú úpravňu vody pre novú Univerzitnú nemocnicu v meste Aarhus v Dánsku. Dodaná ako riešenie na kľúč, spoločnosť EUROWATER prevzala úplnú zodpovednosť za dodávku, inštaláciu, vybavenie, potrubný systém, riadenie a dokumentáciu. Predinštalácia znamená, že všetky vnútorné potrubné a e...
 • Vodu a energiu šetriace rozšírenie pre existujúcu RO technológiu vo voestalpine Polynorm B.V.

  Jeden z najväčších západoeurópskych dodávateľov konštrukčných dielov pre automobilový priemysel, voestalpine Polynorm B.V., rozšíril svoju existujúcu úpravňu vody. Z dôvodu navýšenia výrobných kapacít rovnako narástli požiadavky na množstvo vyrobenej demineralizovanej vody pre potreby oplachových liniek. Navyše sa požadovalo, aby sa rozšírením tech...
 • Flexibilné riešenie s dvojprechodovou RO pre povrchové úpravy

  Návrh, výroba, dodávka a inštalácia úpravne vody pre linku povrchových úprav. Zákazník je subdodávateľom pre automobilový priemysel.

  Reverzná osmóza sa bežne prevádzkuje ako dvojprechodová. Ak sa však vyžaduje väčšie množstvo upravenej vody, môže fungovať tiež ako dve samostatné jednoprechodové jednotky v paralelnom zapojení.

 • Úprava vody pre mliekareň PepsiCo

  Mliekareň Wimm-Bill-Dann v Kyjeve na Ukraine, vlastnená PepsiCo, nedávno rozšírila a inovovala úpravňu vody na výrobu vysoko kvalitnej demineralizovanej vody potrebnej pre výrobu mliečnych produktov. Spoločnosť EUROWATER dodala najmodernejšiu úpravňu vody s RO a automatickou CIP čistiacou jednotkou.

 • Voda pre parné turbíny elektrárne v meste Kyndby

  Elektráreň v meste Kyndby, ktorú vlastní DONG Energy, je bezpečnostnou záložnou prevádzkou pre celú oblasť Zealand v Dánsku. Ak sa vo vysokonapäťovej elektrickej sieti vyskytnú abnormality alebo problémy s prevádzkou iných elektrární, možno túto elektráreň nabehnúť do niekoľkých minút. Preto je spoľahlivá úpravňa vody kľúčovým prvkom.

 • Vodárna NOWE

  Návrh, výroba a dodávka úpravne vody do vodárne v meste Krośniewice, v centrálnej časti Poľska.

  Filtračný systém sa skladá zo štyroch automatických tlakových filtrov s priemerom 1800 mm v paralelnom zapojení, s kompletným potrubným prepojovacím systémom z nerezovej ocele.

 • Bezchemická úprava doplnkovej vody pre elektráreň

  Renosyd I/S, tepelná elektráreň situovaná v meste Skanderborg v Dánsku nahradila ich jestvujúcu úpravňu doplnkovej vody. Jedným z ich hlavných dôvodov bolo vyhnúť sa používaniu chemikálií. Využitím možností membránového odplyňovania na odstránenie CO2 namiesto dávkovania lúhu a použitím EDI zariadenia na výrobu permeátu namiesto konvenčných mixed-b...
 • Úpravňa vody budúcnosti - vodáreň Truelsbjerg

  Nová vodáreň v Truelsbjerg v Dánsku bola od úplného začiatku projektovaná inovatívnym až vizionárskym spôsobom ako vodáreň budúcnosti. Aarhus Vand, jedna z najväčších spoločností dodávajúcich pitnú vodu v Dánsku chcela, aby vodáreň splnila súčasné požiadavky na základe ich 20 až 30 ročných skúseností v súvislosti s kvalitou vody, architektúrou a pr...
 • Odstraňovanie železa pre norkovú farmu

  Dostupnosť nepretržitej dodávky čistej a bezpečenej pitnej vody je dôležitou podmienkou pre zabezpečenie dobrých rastových podmienok a vysokej kvality kožušiny zvierat na norkovej farme v strednej Ukraine.  Surovou vodou je podzemná voda s vysokým obsahom železa. Na základe analýzy vody a požiadaviek zákazníka na prevádzku spoločnosť EUROWATER nav...
 • Úsporná úpravňa vody pre veľkú nemocnicu

  Táto nemocnica zaznamenala významné úspory v spotrebe vody, soli a energie. V porovnaní s predošlou inštaláciou šetria v súčasnosti za rok okolo 10000 m³ vody. Nemocnica vyžaduje spoľahlivú a robustnú úpravňu vody a dôležité bolo využitie nových a na spotrebu energie efektívnych technológií, aby sa minimalizovala spotreba vody, spotrebných materiál...
 • Kontinuálna úprava ultra čistej vody s výkonom 50 m³/h pre chemickú výrobu

  Induss IV: Tento projekt predstavuje plnoautomatická diaľkovo ovládaná úpravňa ultra čistej vody s výkonom 50 m³/h, hlavne na účely priamej výroby chemikálií, ale takisto ako doplnková voda pre kotly. Voda sa upravuje pomocou RO s následným dočistením v EDI zariadení a akumuluje sa v 2000 m³ zásobníku, ktorý kompenzuje nárazové nepravidelné spotreb...
 • Vodárna Hesselager

  Spoločnosť EUROWATER vybudovala na dánskom ostrove Funen úpravňu vody na odstraňovanie metánu, železa, mangánu a amónnych iónov. Výsledkom je jedna z najmodernejších dánskych vodární. Pred samotným filtračným procesom sa z vody v podzemnom odplyňovači najprv odstráni metán. Obsah železa, mangánu a amónnych iónov sa následne znižuje filtráciou v tro...
 • Úpravna vody pro datové centrum Facebook

  Spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala úpravňu vody v severnej časti Švédska pre serverovú farmu Facebook-u. Aby dosiahlo serverové stredisko maximálny výkon, inštalovalo sa namiesto tradičných chladicich metód chladenie metódou atomizácie vody (tvorba vodnej hmly vysokotlakovými tryskami). Jednou z výhod tejto metódy je dosiahnutie vysokej vlhk...
 • Mäkká a demineralizovaná voda pre cateringovú spoločnosť

  Úpravňa vody je navrhnutá pre dve aplikácie: Prvou je výroba mäkkej vody pre práčky a druhou je demineralizovaná voda pre umývačky riadu a voda priamo na výrobu jedál.

 • Vodáreň na výkon 500 m³/h

  Úpravňa vody pre vodáreň v meste Wyszków na severovýchode Poľska. Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila, dodala a inštalovala kompletné riešenie.

  Filtračná zostava obsahuje šesť tlakových filtrov s priemerom 3000 mm v paralelnom zapojení a kompletným potrubným prepojovacím systémom z nerezovej ocele.

   

   

 • Architektonicky navrhnutá vodáreň

  Na vidieku mimo mesta Aarhus v Dánsku nájdete túto elegantnú, architektonicky riešenú vodáreň s dvomi samostatnými filtračnými linkami so spoločným príslušenstvom na pranie a preplach. Vodáreň bola navrhnutá štýlovo, avšak veľký dôraz sa kládol na užívateľsky jednoduchý prístup k technickej inštalácii za účelom servisu a bezperuchovej prevádzky.

 • Priama výmena úpravne vody vo vodárni

  Keď nastal čas pre výmenu jestvujúceho tlakového filtra EUROWATER z roku 1969 vo vodárni v obci Skræm, ktorá sa nachádza v servernej časti Jutlandu, kontaktovali spoločnosť EUROWATER, ktorá projektovala, dodala technológiu a realizovala inštaláciu pre túto vodáreň. Vodáreň v Skræm je malou decentralizovanou úpravňou pre 80 spotrebiteľov. Plocha vod...
 • Plug-and-play úpravňa vody pre splyňovanie biomasy

  Táto úpravňa vody je navrhnutá hlavne na výrobu ultra čistej prídavnej vody pre vysokotlakový parný kotol. Úpravňa bola dodaná pre Göteborg Energi AB v rámci projektu GoBiGas, 20 MW splyňovanie biomasy a metanáciu, do miesta Gothenburg vo Švédsku.

 • Riešenie Plug and play pre napájaciu vodu kotla - úpravňa vody v kontajneri

  Vysoký obsah SiO2 v surovej vode zapríčinil tvorbu usadenín v kotli. Na základe rozboru vody bolo navrhnuté vhodné riešenie, ktoré obsahovalo reverznú osmózu a dávkovanie antiscalantu ako predúpravu. Navrhnuté riešenie obsahuje pre dosiahnutie optimálnej spoľahlivosti v dodávke vody dve samostatné a identické linky úpravy vody, každú s výkonom 5 m³...
 • Najväčší a najmodernejší systém na UV sterilizáciu pitnej vody v Dánsku

  Spoločnosť EUROWATER dodala veľký UV sterilizačný systém do mestskej vodárenskej prevádzky neďaleko Kodane. Vodný zdroj vyrába ročne okolo 7 miliónov m³ vody a zásobuje asi 200 000 spotrebiteľov čistou pitnou vodou. Dezinfekcia vody prostredníctvom UV technológie je nadštandardným bezpečnostným opatrením proti mikrobiologickej kontaminácii pitnej v...
 • Zmäkčovač s dlhou životnosťou pre tepláreň

  Zmäkčovače sú dlhodobou investíciou a spoločnosť EUROWATER na ich výrobu používa najlepiš dostupné materiály. Preto jestvujúci zmäkčovač v dánskej teplárni fungova vyše 20 rokov. Iba z dôvodu rozsiahlejšej inovácie sa rozhodlo vymeniť jestvujúcu úpravňu za novší model. Prevádzkovateľ však skonštatoval, že mohol kľudne fungovať ďalej ešte niekoľko r...
 • Demineralizovaná voda pre pivovar s nízkou spotrebou vody a energie

  Za účelom minimalizácie spotreby vody a energie upravil pivovar Harboes veľmi precízne svoju jestvujúcu úpravňu vody. Spoločnosť EUROWATER dodala, inštalovala a uviedla do prevádzky zostavu jednotiek reverznej osmózy - systém RO-PLUS. Toto riešenie je zaujímavé z toho dôvodu, že umožňuje dosiahnuť využitie vody až do 90 % bez zníženia spoľahlivosti...
 • Vodáreň s plánom budúceho rozšírenia

  Vodáreň je vybudovaná na kapacitu 70 m3/h. Zákazník požadoval realizovať vodáreň pre možné budúce zvýšenie dodávky vody, takže miestnosť filtrácie je navrhnutá pre dva ďalšie tlakové filtre, ďalšie dopravné čerpadlo a potrubný systém pre ďalší zásobník na čistú vodu.

 • Kompaktná RO úpravňa s vysokým využitím vody a nízkou spotrebou energie

  Po mnohých rokoch nakupuvania pary od spoločnosti v susedstve prevádzky sa zákazník rozhodol vybudovať si vlastnú výrobu pary. V spolupráci s výrobcom kotlov sa určilo, že zákazník bude potrebovať do 20 m³/h vysoko kvalitnej upravenej vody s vodivosťou nižšou ako 20 µS/cm. Z dôvodov rastúcich nákladov na odpadovú vodu zákazník súčasne požadoval ri...
 • Prídavná voda pre vysokotlakový kotol 2 x 30 m³/h

  Zdrojom vody je rieka s vysokým obsahom solí, hlavne chloridov. Množstvo organických látok v surovej vode sa mení počas roka. Predúprava bola navrhnutá pre zabezpečenie prijateľnej kvality vody vstupujúcej do demineralizačnej stanice. V RO zariadeniach sa použili membrány odolné voči znečisteniu organickými látkami. Tiež sa využíva čistenie membrán...
 • Oplachová voda pre povrchové úpravy v závode skupiny SEB

  Popredný svetový výrobca teflónového kuchynského riadu a svetový líder vo výrobe žehličiek, kychynských zariadení, tlakových hrncov, váh a produktov na prípravu a spracovanie jedál a nápojov využíva na povrchovú úpravu panvíc na vyprážanie a ďalších kychynských riadov teflónový povlak. Spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala úpravňu vody pre potr...
 • Recyklácia preplachovej vody použitej pre jemnú pieskovú filtráciu vo vodárni

  Očakávanie zvýšených nákladov na likvidáciu odpadovej vody prinútili súkromnú vodáreň hľadať ekonomickejšie riešenie ako je vypúšťanie ich preplachovej vody priamo do kanalizácie. Vodáreň vyrába 60 m3/h pitnej vody, ktoré si vyžadujú veľké množstvo vody na preplach. Prevádzkovými výpočtami sa zistilo, že inštalácia samostatného tlakového filtra na ...
 • 2 x 60 m³/h ultra čistej vody pre elektráreň - úpravňa v kontajneroch rozmerov 6 x 40’

  Tento zákazník potreboval rozšíriť jestvujúcu úpravňu vody, avšak nemal na to k dispozícii voľný priestor. Rovnako požadoval, aby boli v prevádzke uskutočnené iba minimálne stavebné a inštalačné práce. Preto sa prijalo rozhodnutie objednať úpravňu vstavanú do 40' kontajnerov. Inštalačný priestor sa tak zredukoval len na potrubné a elektrické prepoj...
 • Prídavná voda pre tepelnú elektráreň

  Kombinovaná tepelná elektráreň Randers v Dánsku vymenila existujúce zariadenia na úpravu vody za nové, moderné. Takto sa s výrobou vysoko kvalitnej prídavnej vody zabezpečí výroba elektriny a tepla za konkurencieschopných cien.