Tlakové filtry na odstraňování železa, manganu, amonných iontů, arzénu, atd.

Filtrační stanice typ TFB 35 s primárními a sekundárními filtry na snižování obsahu železa, manganu a amonných iontů ve vodárně.

Tento typ filtračních zařízení se používá na úpravu podzemní a povrchové vody, hlavně na redukci obsahu železa, manganu, amonných iontů a agresivního CO2 ve vodárnách, v podnicích a v živnostenských objektech.

Tlakové filtry je také možné použít pro speciální aplikace jako jsou dechlorace vody, recirkulace procesní vody, filtrace mořské vody, biologická filtrace, finální filtrace průmyslové nebo komunální odpadní vody.

Výhody

Flexibilní systém s množstvím standardních modulů umožňuje výhodné ceny a nabízí nespočetné množství aplikací. Zařízení jsou jednoduchá a zároveň velmi výkonná a spolehlivá. Konstrukce zařízení umožňuje relativně nenáročnou instalaci a jednoduchou údržbu.

Popis zařízení

Průtok vody standardními moduly je do 100 m³/h. Zařízení se dodávají s manuálním nebo automatickým proplachem. Filtrační tělesa jsou vyrobena z oceli nebo v provedení nerez. Vnitřek filtru je chráněn proti korozi vhodnou povrchovou úpravou v závislosti na použití filtru. Podobně i výběr filtračního média vychází z individuálních požadavků.

 

Typ NS/NSB

Průtok: do 12 m³/h na modul.

Vhodný na úpravu malého a středního množství pitné vody. Ve standardním provedení se dodává povrchově upravený nátěrem nebo galvanizací. Je osazen potrubním a ventilovým systémem. Splňuje předpisy CE.

 

Typ TF/TFB

Průtok: do 100 m³/h na modul.

Typ TF/TFB je pro velké průtoky. Je vybaven potrubním a ventilovým systémem. Splňuje předpisy CE. Filtry můžeme vyrobit i dle speciálních požadavků zákazníků - víc naleznete v části Filtrační zařízení.

Čtěte víc

 

Odkazy