Selektivní iontoměniče

Zařízení jsou určena na úpravu určitých typů odpadních vod obsahujících těžké kovy. Tato zařízení využívá hlavně průmysl, kde je zbytkový obsah těžkých kovů z výroby o mnoho vyšší než určují směrnice pro likvidaci a vypouštění odpadní vody.

Výhody

Použitím těchto zařízení je možné snížit kritické hodnoty obsahu dvojmocných kovů pod 0.1 mg/l.

Popis zařízení

Průtoky standardními moduly jsou: 0.5-10 m³/h. Selektivní iontoměnič typ SEL-FNS se vyrábí v pěti standardních modifikacích - všechny s automatickou regenerací.

Instalace obsahuje selektivní iontoměnič, multimediální filtr a filtr s aktivním uhlím. Aplikace: odstraňování těžkých kovů při výrobě tištěných plošných spojů.

 

Odkazy