Reverzní osmózy (RO jednotky)

Zařízení tohoto typu vyrábějí demineralizovanou vodu bez použití agresivních chemikálií (HCl a NaOH). RO jednotky se používají v parních kotelnách, v souastavách dálkového vytápění, v nemocnicích, v dialyzačních centrech, v laboratořích, v chemickém a farmaceutickém průmyslu pro výrobu procesní vody a často i pro klimatizační zařízení. RO jednotky odstraňují z vody pyrogeny a bakterie. Neutralizace odpadních vod z regenerace není potřebná. Jednotky RO odstraňují z vody 98-99 % minerálních solí a více než 90 % organických látek. 

Výhody

Provozování bez nepříjemné manipulace a skladování agresivní kyseliny a louhu. Kompaktní jednotky jsou velmi nenáročné na prostor. Zařízení jsou vysoce kvalitní, vyžadují minimální údržbu a vykazují velmi vysokou spolehlivost. Prohlédněte si některé z našich mnoha referencí. 

RO jednotka typ C3-9

Popis zařízení

Průtok standardními moduly je 50 l/h - 60 m³/h. RO jednotky se vyrábějí buď jako standardní moduly, nebo podle speciálních požadavků zákazníků. Zařízení obsahují komponenty vysoké kvality, což umožňuje jejijich automatický provoz s elektronickým řízením a monitorováním kvality upravené vody.

Zařízení na zakázku

Existuje mnoho úprav zařízení dle požadavků zákazníků. Téměř všechny parametry a komponenty mohou být upraveny a kombinovány. EUROWATER má bohaté zkušenosti s návrhy různých potrubních systémů pro RO a s použitím různých potrubních materiálů jako např. PP, PE, PVDF a nerezové oceli. Podobně jako potrubní systém, můžeme dodat z nerezové oceli i montážní rám a další komponenty.

RO jednotka s potrubním systémem z nerezové oceli.
 

CU:RO - kompaktní zařízení

Průtok: do 2 m³/h.

Kompletní RO systém s předúpravou (filtr s aktivním uhlím a/nebo zněkčovač).
Jednoduchá, rychlá  a bezpečná instalace díky montáži zařízení, vnitřních propojovacích potrubí a elektrických rozvodů přímo ve výrobě, kompletně na nerezovém rámu. Více informací si přečtěte v části Kompaktní zařízení CU:RO.

 

RO B1

Průtok: do 2,4 m³/h.

Vertikální tlaková pouzdra z nerezové oceli pro 4" membrány. Nasatvitelný průtok vnitřní cirkulace, vysokotlaké čerpadlo z nerezové oceli, vstupní filtr 1 µm, řídící panel s konduktometrem  a automatickým řízením kvality, průtokoměry z PVC a ventil oplachu na kvalitu.

 

RO B2

Průtok: do 9,6 m³/h. 

Horizontální tlaková pouzdra z nerezové oceli pro 4" membrány. Vysokotlaké čerpadlo z nerezové oceli, vstupní filtr 1 µm, řídící panel s konduktometrem  a automatickým řízením kvality, průtokoměry z PVC a ventil oplachu na kvalitu.

 

RO C3

Průtok: do 35 m³/h.

Horizontální tlaková ocelová pouzdra povrchově upravená polyethylénem pro 8" membrány. Vysokotlaká čerpadla z nerezové oceli, vstupní filtr 1 µm, řídící panel s konduktometrem  a automatickým řízením kvality, průtokoměry z PVC a ventil oplachu na kvalitu.

 

RO C4

Průtok: do 60 m³/h.

Horizontální tlaková ocelová pouzdra povrchově upravená polyethylénem pro 8" membrány. Vysokotlaká čerpadla z nerezové oceli, vstupní filtr 1 µm, řídící panel s konduktometrem  a automatickým řízením kvality, průtokoměry z PVC a ventil oplachu na kvalitu. Zařízení jsou navrhována dle konkrétních požadavků zákazníka.

Čtěte víc

 

Odkazy