Nanofiltrační jednotky

Nanofiltrace se používá na úpravu:

pitné vody:
Snižování obsahu síranů, chloridů, fluoridů a částečné změkčování vody bez použití regeneračních chemikálií.

průmyslové procesní vody:
Částečné změkčování, redukce zákalu a nečistot z povrchových vod, např. v metalurgickém a papírenském průmyslu.

Nanofiltrace nebo reverzní osmóza?
Reverzní osmóza se používá hlavně na demineralizaci vody, přičemž právě tato filtrační metoda zahrnuje nejširší oblast aplikací (viz diagram). Na druhé straně nanofiltrace se cíleně používá na úplné nebo částečné snížení obsahu ve vodě nežádoucích látek. Na rozdíl od reverzní osmózy, nanofiltrace funguje při nižším tlaku, typicky při méně než 7 bar. Důsledkem toho je, že při stejném výkonu obou zařízení, spotřebuje nanofiltrace méně energie než reverzní osmóza.

Nanofiltrační jednotka typ 03-24 pro výkon 24 m3/h, použitá pro snížení obsahu síranů v podzemní vodě.

Použití nanofiltrace je výhodnější v případech, kdy požadujete upravit jen určité vlastnosti vody, např. tvrdost. Potenciální deminaralizací získáte agresivní vodu, což může způsobit problémy související s korozí rozvodného potrubí. 

Návrh přesně pro vaše požadavky
EUROWATER nabízí širokou škálu automatických nanofiltračních jednotek – založených na dobře známém modulárním standardizovaném systému, který umožňuje navrhnout optimální zařízení, přesně podle vašich požadavků.

Technologická zařízení
Nanofiltrace (NF) je membránová technologie, která je způsobem provozu a konstrukcí velmi podobná reverzní osmóze (RO). Nanofiltrační membrána přednostně zachycuje divalentní ionty a větší molekuly. Pokud je zařazována do filtračního procesu, instaluje se NF jednotka mezi RO a ultrafiltraci (UF) - viz diagram.

 

Klikněte na obrázek pro větší zobrazení.

Čtěte víc

 

Odkazy