Odstraňování kyslíku a oxidu uhličitého bez chemikálií prostřednictvím membránových odplyňovacích zařízení.

Membránové odplyňovací zařízení na odstranění rozpuštěných plynů z vody

 

 

Membránové odplyňovací jednotky (MDU) poskytují účinný a na údržbu nenáročný kompaktní způsob odstraňování kyslíku a oxidu uhličitého z vody bez potřeby dávkování chemikálií.

U mnoha průmyslových aplikací s vysokými nároky na čistotu vody, jako např. přídavná voda pro kotelny, elektrárny a procesní voda pro farmacii, se membránové odplyňovací jednotky staly technologickým standardem pro odstraňování O2 a CO2 z vody. Jejich odstraněním z vody je možné například redukovat vliv koroze na kotle a potrubní systém, čímž se šetří investice, prodlužuje životnost zařízení a snižují provozní náklady. Odstranění těchto plynů zároveň zvyšuje účinnost dočišťovacích procesů při úpravě vody, např. v případě elektrodeionizace (EDI).

Klíčové výhody pro volbu membránových odplyňovacích jednotek

  • bezchemické řešení
  • nízké prostorové nároky
  • nízké instalační náklady
  • modulární konstrukce s vysokou flexibilitou pro perspektivní zvýšení výkonu nebo účinnosti, dokonce i pro již dříve instalované technologie

Společnost EUROWATER nabízí membránové jednotky jako standardní doplňkovou soupravu, ale i jako samostatné řešení.

 

 
Standardní doplňková souprava pro odstranění oxidu uhličitého   Individuální řešení pro odstranění kyslíku z napájecí vody kotle

Doplňková souprava na odstraňování oxidu uhličitého (CO2)

Odstraňování oxidu uhličitého za reverzní osmózou (RO) a před EDI (nebo směsným ionexovým mixbedem) snižuje spotřebu chemikálií a zvyšuje účinnost EDI zařízení. Nižší obsah CO2 ve vodě zároveň zvyšuje účinnost odstraňování křemičitanů. Cílem je snížit obsah CO2 před vstupem do EDI na méně než 5 mg/l. Jako vytěsňovací plyn se při provozu používá vzduch.

Membránové odplyňovací jednotky jsou k dispozici pro širokou škálu RO zařízení od EUROWATER jako standardní doplňkové soupravy, pro nová, ale i stávající zařízení.

 

Odstranění kyslíku z napájecí vody kotle

Membránová odplyňovací jednotka v kombinovaném provozním režimu (vývěva a dusík jako vytěsňovací plyn) na odstranění O2 z vody na obsah nižší než 20 g/l dle EN 12952-12. Kompletní řešení instalované na rámu s řídícím panelem a vývěvou s vnitřním chlazením. Pouzdra membrán a potrubní rozvody MDU jsou z nerezové oceli AISI316.

 
Individuální řešení pro odstranění kyslíku ve farma aplikaci   Individuální řešení: MDU instalovaná na větším RO zařízení

Odstraňování O2 ve farmaceutické aplikaci

Aplikace představuje odstraňování kyslíku v cirkulačním okruhu se studenou vodou. Provozní režim je kombinovaný: vývěva a dusík jako vytěsňovací plyn. MDU jednotka je navržena pro CIP sanitaci horkou vodou (Cleaning-In-Place), která je požadavkem při výrobě vysoce čisté vody (High Purity Water) dle USP (United States Pharmacopoeia) a Ph. Eur. (European Pharmacopoeia).

 

Individuální řešení

Na obrázku je znázorněné individuální řešení odstraňování CO2 za RO před EDI. Dvě odplyňovací membrány jsou instalovány přímo na jednotce RO. Výsledkem je větší účinnost EDI a nižší obsah křemičitanů v upravené vodě. Toto řešení se uplatnilo při úpravě doplňkové vody pro vysokotlaký parní kotel v elektrárně. Jako vytěsňovací plyn se používá vzduch.

Společnost EUROWATER nabízí návrh a dodávku individuálních řešení s membránovými odplyňovacími jednotkami na odstraňování oxidu uhličitého a kyslíku.

Více individuálních řešení si můžete prohlédnout dále…

 
Individuální řešení pro odstranění oxidu uhličitého bez chemikálií   Membránový odplyňovač – klikněte pro větší obrázek

Odstraňování CO2 bez chemické úpravy pH

Membránové odplyňovací jednotky poskytují čistou, na údržbu nenáročnou metodu odstraňování oxidu uhličitého bez použití jakýchkoliv chemikálií na úpravu pH. Bezchemické řešení bylo hlavní motivací zákazníka pro využití MDU jednotky v jeho provozu. Stejně i RO a EDI jsou bezchemická řešení.

 

Jak to funguje

Membránové odplyňovací jednotky využívají na odstraňování plynů z vody mikroporézní membrány z dutých vláken. Dutá vlákna jsou spletena do struktury, která obklopuje centrální trubku uvnitř pouzdra. Během provozu voda protéká okolo vnějšího povrchu dutých vláken, zatímco se vakuum, vytěsňovací plyn, nebo jejich kombinace přivádí k vnitřní straně těchto vláken. Díky hydrofobní povaze materiálu membrány je proto možný přímý kontakt plynu a vody bez vzájemné disperze. Působení vyššího tlaku na straně proudu vody proti proudu plynu vytváří hnací sílu na přestup ve vodě rozpuštěného plynu přes póry membrány. Plyn se následně odvádí ze systému prostřednictvím vývěvy nebo vhodného vytěsňovacího plynu.

 

Čtěte víc

 

Odkazy