Filtrační zařízení

Filtrační zařízení mají široký rozsah použití: předfiltrace před další úpravou vody, cirkulační voda, recirkulace vody, kotelní voda, chladicí a oplachová voda.

Výhody

Široký výrobní program EUROWATER umožňuje výběr nespočetného množství filtračních aplikací - dokonce i pro kapaliny s extrémními hodnotami pH a teplotami.

Popis zařízení

Průtoky standardními zařízeními jsou do 200 m³/h. Filtrační zařízení představují široký výběr typů: tlakové filtry s filtračním sáčkem, filtry s filtračními vložkami, hydroanthracitové filtry, pískové filtry, kalcinační filtry, jakož i zařízení pro speciální filtrační účely.

Instalace obsahuje selektivní iontoměnič, multimédia filtr a filtr s aktivním uhlím. Aplikace: odstraňování těžkých kovů při výrobě tištěných spojů.

Filtry s filtračním sáčkem typ EF/EFG

Průtok: do 25 m³/h na modul. Pórovitost: od 1 µm.

Ideální pro splnění požadavku vyšších průtoků a malých instalačních prostor. Používá se na filtraci kondenzátu v kotelnách, filtraci chladicí vody, cirkulační vody v systémech dálkového vytápění, oplachové vody v průmyslu povrchových úprav a v elektrotechnickém průmyslu, na filtraci procesních lázní, atd.

 

Filtry s filtrační vložkou

Průto: do 45 m³/h. Pórovitost: 0.2-100 µm.

Používají se na filtraci menšího množství vody. Typickými oblastmi jejich použití jsou filtrace průmyslové a procesní vody, chladicí vody a filtrace v horkovodních systémech.

 

 

Hydroanthracitové filtry typ EFT/EFTB

Průtok: do 200 m³/h na modul.

Tlakové filtry pro multimedia filtraci. Vysoká rychlost filtrace. Vhodné jako nosiž pro rozmnožování biomasy při konvenčním biologickém čištění odpadních vod, na filtraci oběhové chladicí vody, na filtraci vody v chovech ryb, atd.

 

Tlakové filtry typ FNS/FNSA

Průtok: do 8 m³/h.
 
Uplatňují se v aplikacích, kde voda obsahuje velké množství mechanických nečistot. Složení náplně se navrhuje podle individuálních potřeb. Zařízení mají široké průmyslové použití, vč. recirkulace použitých vod v různých procesech.

 

Pískové filtry

Průtok: do 200 m³/h.

Tlakové filtry s náplní písku. Používají se na předfiltraci před jakoukoliv další úpravou vody, na redukci SDI (Silt Density Index) před reverzní osmózou, na filtraci brusných a chladicích emulzí při obrábění, atd.

 

Kalcinační zařízení

Průtok: do 100 m³/h na modul.
 
Tlakové filtry s náplní Hydrolitu Ca. Používají se například na mineralizaci - dotvrzování - kalcinaci vody vyrobené v generátorech čisté vody.

Čtěte víc

 

Odkazy