Demineralizátory

Demineralizátor typ DMHE s výkonem cca 5 m3/h.

Zařízení tohoto typu vyrábějí demineralizovanou vodu technologií iontové výměny.

V rámci jejich širokého rozsahu použití se uplatňují jak v nemocnicích a laboratořích, tak i v průmyslových aplikacích pro výrobu procesní vody, vody pro parní kotle a vysokotlaké horkovodní kotle a doplňovací vody pro chladicí systémy.

Výhody

Modulární systém demineralizačních stanic umožňuje příznivé ceny zařízení. Standardní výrobní program EUROWATER zahrnuje množství rozličných požadavků. Zařízení jsou konstrukčně jednoduchá, s nenáročným provozem, kompaktním vzhledem a jsou odolná vůči korozi. Na rámu předmontovaná zařízení umožňují  rychlou instalaci na místě.

Popis zařízení

Průtok standardními moduly je do 50 m³/h. Demineralizátory se vyrábějí jako dvoumodulová zařízení katex a anex (regenerovaná souproudně nebo protiproudně) a jako zařízení se směsnou náplní (mixbed), ve kterých se regenerace uskutečňuje buď na místě nebo servisním způsobem. Zařízení typu mixbed se nejčastěji uplatňují tam, kde jsou kladeny přísné požadavky na nízký obsah solí a kyseliny křemičité ve vodě. 

 

Typ DME/DMHE

Průtok: do 14 m³/h.

Vodivost: méně než 30 µS/cm.
Automatická, dvoumodulová zařízení.
Souproudá regenerace.

 

Typ DMCE

Průtok: do 7.5 m³/h.
Vodivost: méně než 10 µS/cm.
Automatická, dvoumodulová zařízení.
Protiproudá regenerace umožňuje snížení spotřeby regeneračních chemikálií.

 

Typ UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration)

Průtok: do 50 m³/h.

Vodivost: méně než 5 µS/cm.
Automatická, dvoumodulová zařízení.
Protiproudá regenerace umožňuje optimalizaci spotřeby regeneračních chemikálií.
Samočistící schopnost zařízení zabezpečuje konstantní a nízkou tlakovou ztrátu.

 

Typ MB/MBA

Průtok: do 50 m³/h.
Vodivost: méně než 0.1 µS/cm.
Mixedy typ MB/MBA se používají pro dočišťování (polišování) vody z 1. stupně deminaralizace.
Manuální nebo automatická regenerace.
Podívejte se také na zařízení SILEX/EUREX.

 

Čtěte víc

 

Odkazy