Standardní produkty

Náš kompletní výrobní program obsahuje základní a ověřené technologie jako jsou filtrace, iontová výměna a membránové filtrace a je založený na standardních modulárních systémech, které zahrnují většinu potřeb zákazníků.

 

Dávkovací čerpadla

Na dezinfekci, alkalizaci a úpravu pH prostřednictvím dávkování chemikálií na ochranu před korozí a minerálními usazeninami. 

 

Dealkalizátory

Snižování tvrdosti vody a obsahu hydrogenuhličitanů prostřednictvím iontové výměny. Na rámu montované zařízení s jedním nebo dvěma filtry.

 

Demineralizátory

Výroba demineralizované vody prostřednictvím iontové výměny. Zařízení se dvěma filtry, zařízení typu mixbed a SILEX/EUREX se směsným iontoměničem.

 

EDI jednotky

EDI jednotky se používají za RO na dočišťování demineralizované vody za účelem získání vody s nízkou vodivostí a s nízkým obsahem obsahem křemičitanů. Podívejte se rovněž na zařízení mixbed.

 

Filtrační zařízení

Filtrace mechanických nečistot. Filtrační zařízení se používají v rámci předúpravy před další technologií na úpravu vody, v cirkulačních systémech, při recirkulaci vody, na úpravu kotelní vody, chladicí vody a odpadní vody. Skupina obsahuje tlaková filtrační zařízení na filtraci filtračními sáčky a filtračními vložkami, pískové filtry, multimedia filtry, aj.

 

Filty s aktivním uhlím

Filtr s aktivním uhlím odstraňuje volný chlór, chloraminy, chlórdioxid, fenoly, organická rozpouštědla a pesticidy.

 

Kompaktní zařízení CU:RO

Kompaktní zařízení na demineralizaci vody prostřednictvím reverzní osmózy (RO zařízení). Na rámu instalované zařízení obsahuje kompletní jednotku reverzní osmózy spolu s předúpravou (filtrace přes aktivní uhlí a/nebo změkčování) - připraveno k okamžitému použití!

 

 

Mixbedy

Mixbedy se používají na dočišťování demineralizované vody vyrobené klasickými zařízeními na iontovou výměnu nebo reverzní osmózou za účelem získání vody s velmi nízkou vodivostí a nízkým obsahem křemičitanů. Podívejte se rovněž na zařízení EDI.

Mixbedy se používají také na výrobu menšího množství demineralizované vody vysoké kvality přímo z veřejného rozvodu pitné vody.

 

Nanofiltrační zařízení

Nanofiltrační zařízení se používají na snižování obsahu organických látek, zabarvení vody, síranů, chloridů, fluoridů, baktérií a virů. Taktéž se výhodně používají na částečné změkčování vody.

Nanofiltrace, která je membránovou technologií, se běžně používá na úpravu pitné a procesní vody.

 

Odplyňovače

Snížení obsahu ve vodě rozpuštěných plynů - kyslíku, oxidu uhličitého a vzduchu. Skupina obsahuje termické, vakuové a mechanické CO2-odplyňovače.

 

Reverzní osmózy

Úplná demineralizace vody prostřednictvím membránové technologie. Název reverzní osmózy se často zkracuje na RO. Reverzní osmóza se používá na výrobu demineralizované vody bez použití kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného.

 

Selektivní iontoměniče

Úprava určitých typů průmyslových odpadních vod znečištěných těžkými kovy z povrchových úprav.

 

Tlakové filtry

Oxidace a filtrace prostřednictvím tlakového filtru se používá za účelem snížení obsahu železa, manganu, amonných iontů, arzénu a kyselosti v podzemních a povrchových vodách. Tlakové filtry se též používají na odstranění mechanických nečistot.

 

 

UV sterilizátory

Ultrafialovým zářením je možné efektivně redukovat mikrobiologickou aktivitu ve vodě.

 

Změkčovače

Snížení obsahu celkové tvrdosti prostřednictvím iontové výměny. Změkčovače vyměňují ionty vápníku a hořčíku v surové vodě za ionty sodíku.

Čtěte víc

 

Odkazy