EUREX

Zařízení EUREX se používá pro výrobu vysoce kvalitní demineralizované vody. Systém EUREX je určen uživatelům, kteří preferují jednoduchý provoz a externí regeneraci.

Typová řada obsahuje 7 velikostí zařízení, která se liší průtokem a kapacitou.

Systém se je koncipován hlavně pro následující způsoby použití:

  • Demineralizace surové vody z vodovodního řádu
  • Polišování (finální dočišťování) demineralizováné vody

Výhody zařízení 

  • nejsou používány žádné chemikálie
  • jednoduchý provoz 
  • kontrola kvality regenerace u dodavatele
  • minimální investiční náklady
  • úspora prostoru

Popis zařízení

Kompletní zařízení zahrnuje na rámu montovanou nádobu a připojovací modul. Robustní transportní rám umožňuje jednoduchou a bezpečnou manipulaci. Připojovací modul obsahuje konduktometr s displejem pro zobrazení aktuální vodivosti demineralizované vody.  Konstrukce připojovacího modulu umožňuje jednoduchou výměnu nádoby po vyčerpání náplně.

Externí regenerace

Systém je založen na výměně náplní v lokálních střediscích EUROWATER. Zařízení s vyčerpanou kapacitou náplně je odpojeno a odesláno do servisního střediska EUROWATER Kolín. Současně je do systému zapojen připravený náhradní EUREX. V servisním středisku je provedena výměna vyčerpané náplně za čerstvě zregenerovanou. Následně je EUREX dopraven zpět k uživateli a připraven pro nové použití.

Čtěte víc

 

Odkazy