Demineralizovaná voda bez použití chemikálií - jednoduše a pohodlně

Zařízení SILEX a EUREX se používají pro výrobu demineralizované vody nejvyšší kvality. Tato koncepce byla vyvinuta se zaměřením na nenáročný provoz a externí regeneraci mimo zákazníka (off site).  

Voda špičkové kvality

Zařízení jsou mixbedové jednotky, které obsahují směs iontoměničů na výměnu kationtů a aniontů. Při průtoku vody přes vrstvu směsného iontoměniče se přítomné ionty rozpuštěných solí vyměňují za vodíkové a hydroxylové ionty. Výsledkem je demineralizovaná voda vysoké kvality s vodivostí nižší než 0.1 µS/cm.

Externí regenerace

Systém je založen na výhodách využití služeb našeho regeneračního centra. Filtrační nádobu (SILEX, EUREX) s vyčerpanou kapacitou náplně zašle zákazník do našeho servisního střediska v Kolíně. Zpět mu odešleme nádobu s naplněnou čerstvě regenerovanou iontoměničovou náplní. Takto se zákazníci vyhnou potřebě používat ve svém provozu agresivní chemikálie pro regeneraci iontoměniče. Zařízení jsou zároveň uzpůsobena pro jednoduchou manipulaci a přepravu.

Monitorování a kontrola kvality vody

Vodivost demineralizované vody, tedy její kvalita, je kontinuálně zobrazována na přístroji pro měření vodivosti. Jakmile se překročí nastavená hraniční hodnota vodivosti, iontoměničová náplň je vyčerpána a je potřeba ji zregenerovat. Po regeneraci náplně zařízení opět funguje běžným způsobem. EUROWATER může dodat měřiče vodivosti různých typů, vč. alarmové funkce. Náš systém kontroly kvality regenerace zabezpečuje, že demineralizovaná voda, kterou vyrobíte ve svém zařízení, bude mít vždy nejvyšší kvalitu.

Úspora místa

Princip externí regenerace představuje pro zákazníky úsporu místa, neboť v místě provozu není potřeba instalovat nádoby pro regenerační chemikálie a komplikovaný regenerační systém. Zároveň se jedná o ekonomicky výhodné řešení, které nevyžaduje investici do relativně drahého zařízení pro regeneraci iontoměničové náplně. 

SILEX

Průtok: do 2.4 m³/h.

Nádoba je vyrobena z nerezové oceli, je vybavena úchyty pro manipulaci a je dodávána s kontinuálním měřením vodivosti demineralizované vody.

 

EUREX a EUREX-H

Průtok: do 14 m³/h.

Nádoba je montována na transportním rámu a je dodávána s kontinuálním měřením vodivosti demineralizované vody.

Čtěte víc

 

Odkazy