Voda pro dálkové vytápění

Kvalitativně optimální doplňovací a cirkulační vodou je odplyněná demineralizovaná voda bez mechanických nečistot, vhodně alkalizovaná  malým množstvím korekčních chemikálií. Pokud tyto parametry podceníte, riskujete v systému šíření koroze a usazování pevných částic, což má za následek destrukci potrubního systému a zkrácenou životnost zařízení.

Demineralizace doplňovací vody a části proudu cirkulační vody
Náš standardní výrobní program zahrnuje demineralizaci doplňovací i cirkulační vody. Změkčování, demineralizace, odplynění a alkalizace jsou jednotlivé součásti našich řešení.

Výhodné investice
Investice do úpravny vody se vyplatí. Seznam přímých a měřitelných výhod je dlouhý. Patří mezi ně hlavně: menší koroze - vč. sníženého rizika biokoroze, redukovaná spotřeba chemikálií a prodloužená životnost systému dálkového vytápění.

Úprava doplňovací vody pro systém dálkového vytápění obsahující reverzní osmózu s výkonem 15 m³/h, změkčování jako předúpravu na odstranění vápenatých a hořečnatých solí.

Čtěte víc

 

Odkazy