Oplachová voda

Výroba a recirkulace oplachové vody v podniku na výrobu plochého skla.

Komplexní výrobní procesy, vysoká produktivita práce a zdokonalování výrobních postupů kladou vysoké nároky na kvalitu oplachových procesů. Pokud je možné vícenásobné použití vody (recirkulace), je to vždy velkou ekonomickou výhodou. Vícenásobné použití oplachové vody je zvlášť výhodné, pokud je voda v procesu mytí znečištěna a musela by být vypouštěna do kanalizace.

Široký výrobní program
Máme nejen znalosti a zkušenosti, ale i nástroje pro návrh a dodávku úpravy vody pro nové oplachové systémy i pro úpravy stávajících. Typické jsou dodávky membránových a iontoměničových technologií, filtrace, dávkování a UV sterilizace.

Bohaté zkušenosti
EUROWATER se často prosazuje v projektech s oplachovými procesy v různých průmyslových odvětvích, jako např. farmacie, biotechnologie, elektronika, sklo, plasty, galvanika, pivovary, nemocnice a laboratoře. EUROWATER má rozsáhlé zkušenosti s úpravou oplachových vod.

 

Čtěte víc

 

Odkazy