Chladicí voda

Chladicí systémy můžeme rozdělit na tři typy:

  • Průtočné systémy
  • Uzavřené cirkulační systémy 
  • Otevřené cirkulační systémy

Nejrozšířenější jsou otevřené cirkulační systémy obsahující chladicí věže nebo odpařovací kondenzátory. Vhodná úprava vody je nejpotřebnější právě pro otevřené cirkulační systémy. Úprava vody se realizuje za účelem minimalizace tvorby minerálních usazenin, mechanického znečištění, koroze a biologického oživení.

Kompletní řešení
Optimální ošetření chladicí vody je možné dosáhnout řízeným odpouštěním části vody z okruhu (automatická regulace odluhu), úpravou doplňovací vody změkčením, dealkalizací nebo demineralizací, boční filtrací oběhové vody a správným dávkováním stabilizátorů tvrdosti a inhibitorů koroze. EUROWATER vám nabídne komplexní řešení - dodávku zařízení a poradenství.

Optimální hospodárnost provozu
Správné ošetření chladicí vody zajistí hospodárný provoz  a významně prodlouží životnost chladicího systému. EUROWATER má bohaté zkušenosti s realizací spolehlivých a bezpečných řešení na dosažení hospodárného provozu chladicích systémů.

 

Boční filtrace s průtokem 250 m³/h prostřednictvím multimedia filtru ve farmaceutickém provozu.

Čtěte víc

 

Odkazy