Procesní voda

Procesní voda představuje společný název pro vodu, která není klasifikována jako voda pitná a která se používá ve spojení s technickými zařízeními a procesy ve výrobních podnicích, teplárnách, elektrárnách a institucích. Procesní voda musí projít dokonalejší úpravou, jako např. změkčováním a demineralizací.

Úprava vody pro průmysl 

Pravděpodobně všechny průmyslové výrobky se v určité fázi výroby setkají s vodou. Průmyslové použití vody zahrnuje operace jako jsou výroba, zpracování, umývání, rozpouštění, chlazení, přeprava výrobků, přímé použití vody do výrobků, či sanitace výrobních zařízení. Některá průmyslová odvětví používají obzvlášť velké množství vody, jedná se např. o potravinářství, pivovary, papírny, chemičky, ropné rafinérie a zpracovatele kovů.

Voda pro komerční účely 

Komerční oblast použití vody je důležitá, protože bez ní by nebylo možné provozovat žádné restaurační provozy. Kromě restaurací je komerční použití vody spjato s její dodávkou i pro hotely, motely, úřady, věznice, armádní instituce, atd.

Zkušenosti  a odpovědnost

Na základě širokého výrobního programu, dlouhodobých zkušeností a stability umíme řešit problémy v mnoha aplikacích - tradičních i speciálních.

Tento seznam je pouze informativní, není úplný. Prosím, kontaktujte nás pro více informací k řešení vašeho konkrétního projektu úpravy vody.

 

Voda pro kotle

Problémy s tvorbou usazenin, korozí, častým odluhováním a vysokou spotřebou korekčních chemikálií můžete minimalizovat úpravnou vody od EUROWATER. Naše úpravna vody zajistí dlouhou životnost vaší technologie a lepší hospodárnost provozu. 

 

Voda pro dálkové vytápění

Nejčastějším problémem soustav dálkového vytápění jsou koroze, netěsnosti a biologické oživení. Tyto problémy způsobuje ve vodě rozpuštěný kyslík, minerální soli a přítomnost mechanických nečistot. S optimálně upravenou vodou získáte bezporuchový a ekonomicky hospodárný provoz systému dálkového vytápění.

 

Voda jako ingredience

Voda z vodáren, která se se používá přímo do výrobků, často vyžaduje další úpravu, aby byla zajištěna optimální kvalita, trvanlivost a vzhled výrobků. EUROWATER je dodavatelem kompletních řešení úpravy vody pro ingredience pro téměř všechna průmyslová odvětví.

 

Oplachová voda

Oplachovou vodu požívá mnoho průmyslových odvětví. EUROWATER má velké zkušenosti s řešením úpravy procesní vody např. v oborech výroby a zpracování plochého skla, potravinářství, mikroelektroniky a v průmyslu povrchových úprav. 

 

Chladicí voda

Největší potřeba úpravy vody je u otevřených cirkulačních chladicích systémů s chladicími věžemi a odpařovacími kondenzátory. Úprava vody se zaměřuje na separaci usazujících se suspendovaných látek, stabilizaci inkrustujících tvrdých minerálů, ochranu proti korozi a biologickému oživení. Správná úprava chladicí vody zajistí dlouhou životnost vašeho systému a zároveň lepší ekonomiku provozu.

 

Voda pro zvlhčování vzduchu

Velké rozdíly ve vlhkosti způsobují poškození materiálů a objektů. Suchý vzduch negativně ovlivňuje osobní pohodlí. Tomu je možné předcházet zvýšením vlhkosti přidáváním vodní páry do vzduchu.

Čtěte víc

 

Odkazy