Textilní průmysl

Mnoho výrobních postupů v textilním průmyslu používá vodu. Příkladem je voda pro kotle, voda pro zvlhčování vzduchu a voda pro oplachování - praní při různých úpravách textilu.

Použití vody v mokrých procesech

Oplachová voda se používá při mokrých úpravárenských procesech, jako jsou např. předúprava, barvení, potisk a následné úpravy textilu. Během předúpravy jsou odstraňovány nežádoucí částice, které byly přidány do předchozích procesů. Pro lepší výsledek procesů barvení a potisku je třeba použít změkčenou vodu. Na konci procesu praní a potisku se vypláchnou přebytečné částice.  

Minimalizace dopadu na životní prostředí

Účelem úpravy vody je kromě mnoha dalších věcí minimalizace dopadu na životní prostředí, např. snížením spotřeby chemikálií a snížením množství vypouštěných odpadních vod.

Textilní průmysl je velkým spotřebitelem vody. Správná úprava vody je důležitá pro kvaltu výrobků a procesů, životní prostředí a ekonomiku.

Čtěte víc

 

Odkazy