Teplárny a elektrárny

Úpravna přídavné vody pro vysokotlakou parní turbínu. Kvalita vody dle směrnice VGB pro parní kotle s přípustným provozním tlakem větším než 68 bar.

Úprava vody pro energetiku je jednou z klíčových oblastí podnikání firmy EUROWATER. Správná úprava vody zajistí bezproblémový provoz a optimální provozní náklady. Navrhujeme a dodáváme zařízení pro úpravu přídavné vody a kondenzátu pro parní kotle a zařízení pro úpravu doplňovací a oběhové vody soustav dálkového vytápění.

Kompetentní návrh
Pro optimální návrh způsobu úpravy vody je nutná znalost mnoha parametrů každého konkrétního projektu. Využijte znalosti a zkušenosti našich odborníkù již při návrhu koncepce úpravy vody. Pro váš konkrétní případ navrhneme různé varianty řešení, zejména pro posouzení investičních a provozních nákladù.

Mezinárodní zkušenosti
EUROWATER dodává úpravny vody pro energetická zařízení po celém světě. Naše dlouholeté zkušenosti budou využity i ve vašem projektu. Profitujte z vysoké kvality našich zařízení a naší mezinárodní servisní podpory.

Čtěte víc

 

 

Odkazy