Sklářský průmysl

Úprava vody pro linky na mytí skla

Neustálý vývoj nových druhů skel klade stále větší důraz na kvalitu mycích procesů. Různé výrobní postupy vyžadují specifický obsah minerálů a hodnotu pH mycí vody. Kromě toho musí být vždy odstraněny mechanické nečistoty a obsah mikroorganismů a organických látek musí být udržován na minimální úrovni. 

Vstupní voda a recirkulovaná voda

Vstupní voda může být demineralizována pomocí iontové výměny nebo reverzní osmózy. Výběr technologie musí vyhovovat individuálním požadavkům.

Vzhledem k velké spotřebě vody a její stále se zvyšující ceně je výhodné využívat zařízení umožňující recirkulaci oplachové vody.

Úpravna vody pro recirkulaci oplachové vody obsahuje změkčovače, reverzní osmózu, tlakové filtry, rukávové filtry a filtry s aktivním uhlím.

V závislosti na konkrétních podmínkách může recirkulační úpravna vody obsahovat např. tlakový filtr s filtračním sáčkem, filtr s aktivním uhlím, pískový filtr a UV sterilizátor.

Mezinárodní zkušenosti

Úzce spolupracujeme s dodavateli výrobních linek na zpracování izolačních skel. Zejména v Německu, Rakousku, Belgii, Polsku, České republice a na Slovensku jsme získali rozsáhlé zkušenosti s recirkulačními systémy na úpravu mycí vody při výrobě izolačních skel. Kontaktujte nás, rádi Vás seznámíme s různými možnostmi úpravy vody při výrobě a zpracování skla.

 

Kompaktní úpravna vody vyvinutá speciálně pro sklářský průmysl - upravuje vstupní vodu a recirkuluje oplachovou vodu. Automatický provoz zajišťuje PLC řídící jednotka.

Čtěte víc

 

Odkazy