Prádelny

Srdce každé prádelny je úpravna vody, která je zásadní pro optimální provoz prádelny. Pokud není čistá voda - není čisté prádlo!

Důvod úpravy vody

V prádelnách se voda používá k různým účelům, vždy je však potřeba zajistit prevenci proti vodnímu kameni, provozním problémům a korozi.  Dodatečným požadavkem je zajistit čistou a suchou páru a minimalizovat spotřebu chemikálií. Pokud není voda správně upravena, dojde k rychlejšímu opotřebení praček, kotle a dalších zařízení.  

Použití vody v prádelnách

Voda se v pracím procesu používá společně s pracími prostředky, které obsahují tenzidy, komplexní pojiva, enzymy, bělící činidla a vonné látky. Existují tenzidy, které s vodou vytvářeji rozpustné a nerozpustné nečistoty. Z vody, která se používá na praní musí být nezbytně odstraněna tvrdost. Komplexní pojiva vážou sice také vápník, ale optimálním řešením je měkká voda ze změkčovače. Je to právě tvrdost vody, která určuje kolik komplexních pojiv, a tedy pracích prostředků má být použito.

Důvodem použití iontoměničem změkčené vody je tedy:

  • Snížení spotřeby pracích prášků a tím minimalizace vlivu na životní prostředí
  • Prevence proti usazování vápníku na teplosměnných plochách
  • Prevence proti provozním výpadkům z důvodu poruchy topných elementů
  • Zabránění tvorby fosfátového kalu, vzniklého srážením vápníku s mýdlem
  • Odstranění tvrdosti vody, která způsobuje tvrdé - naškrobené prádlo
Správná úprava vody zajistí dlouhou životnost praček a kotlů v prádelnách.

Čtěte víc

 

Odkazy