Kvalitní voda - kvalitní pivo

Voda a slad jsou základními ingrediencemi piva. Chuť piva je ovlivňována obsahem bikarbonátů ve vodě. Kromě toho je nutné regulovat tvrdost vody z důvodu prevence vzniku koroze. Dále je požadováno, aby i voda pro mycí a oplachové procesy byla vhodně upravena. 

Procesní voda

Postupný proces úpravy vody může zahrnovat pískovou filtraci, dekarbonizaci, úpravu pH a filtraci přes aktivní uhlí. Častý je požadavek, aby zařízení umožňovala desinfekci systémem CIP (Cleaning In Place). 

Spolehlivost a chuť

Správná úprava vody zaručí požadovanou chuť piva. Využijte výhodný poměr ceny a výkonu vysoce hodnocených a spolehlivých systémů EUROWATER. Všechny naše odborné vědomosti a praktické zkušenosti budou aplikovány i ve Vašem projektu.

Více informací o našich zkušenostech s úpravou vody naleznete v přehledu referencí.

Kompletní úpravna vody zahrnuje nerezový odplyňovač a tlakový filtr pro výkon 20 m³/h. Vyřešený problém: odplynění metanu a sirovodíku, redukce železa, manganu a amoniaku.

Čtěte víc

 

Odkazy