Farmaceutický průmysl

Ve farmaceutickém průmyslu hraje voda významnou roli v celém procesu výroby. Nároky na kvalitu vody jsou vysoké.

Ve farmaceutickém průmyslu se používají různé typy vod přímo do výrobků, pro různé výrobní procesy a na čištění. Naprosto vždy je kladen velký důraz na kvalitu vody. Běžná voda je nedostačující, neboť obsahuje soli, organické látky a mikroorganismy, které by znečistily nebo dokonce zničily výrobky a výrobní procesy. Procesní voda pro farmaceutický průmysl musí mít vysokou kvalitu a současně splňovat regulační požadavky příslušného lékopisu.

EUROWATER drží krok s vývojem požadavků farmaceutického průmyslu. Na základě odborných doporučení našich zákazníků se zaměřujeme na optimalizaci postupů a výběr komponentů zařízení na úpravu vody.

Změkčená a demineralizovaná voda se používá v mnoha procesech pro zajištění jednotné kvality vody ve výrobcích a pro usnadnění finální validace.

Racionální úprava vody

Soli, mechanické nečistoty, organické látky a mikroorganismy jsou odstraněny membránovou filtrací. Pro prevenci proti růstu mikroorganismů mohou být instalovány UV sterilizátory a sterilní filtry.

Potrubní systémy

Farmaceutický průmysl klade vysoké nároky nejen na zařízení, ale i na potrubní systémy pro procesní vodu. Správná konstrukce je rozhodující pro kvalitu konečného výrobku. Projekční centra hledají nejlepší možnou strukturu komponentů. Výběr materiálů odráží účel aplikace a zákazníkem požadované specifikace výrobku.EUROWATER nabízí potrubní systémy ze všech známých standardních materiálů (PVC, PP, PVDF, AISI 316L). Jsme schopni uspokojit požadavky většiny zákazníků.

Validace

Všechna zařízení na úpravu vody EUROWATER procházejí standardním validačním programem a jsou dodávána s odpovídající dokumentací. Na přání poskytneme dokumentaci přesně dle vašich požadavků.

Hospodárná řešení přizpůsobená zákazníkům

EUROWATER je dodavatelem kompletních řešení úpravy vody pro farmaceutický průmysl. Naši zkušení inženýři vám pomohou při výstavbě optimální linky na úpravu vody, s ohledem na parametry výrobku,  životnost a hospodárnost zařízení a samozřejmě s ohledem životní prostředí. Správný návrh úpravy vody přispěje k dodržení optimální kvality a vzhledu vašich výrobků.

Čtěte víc

 

Odkazy