Výměna regenerovaných iontoměničových náplní v Kolíně

 

Společnost EUROWATER zabezpečuje ve svém středisku v Kolíně veškeré činnosti spojené s výměnou iontoměničových pryskyřic demineralizačních zařízení typu mixbed (směsné lože).

Mixbedy s externí regenerací se používají pro výrobu menšího množství demineralizované vody nejvyšší kvality. Tato koncepce byla vyvinuta se zaměřením na uživatele, kteří potřebují demineralizovanou vodu a zároveň nechtějí nebo nemohou ve svém provozu používat a skladovat agresivní chemikálie (kyselinu a louh) pro regeneraci iontoměniče.
 
Mixbedy pro výrobu demineralizované vody používají např. laboratoře, tiskárny, fotolaby, sklenáři, akumulátorovny, obráběcí centra, logistická centra, ...  Mixbedy jsou také často instalovány za reverzní osmózou pro dočištění permeátu .
 
Výměnu vyčerpaných náplní mixbedů provádíme na specializovaném pracovišti v našem servisním středisku EUROWATER v Kolíně. Součástí pracoviště je kontrola kvality náplní. Každá regenerovaná šarže iontoměniče je testována a naměřené parametry jsou evidovány. Nádoby mixbedů jsou po vyprázdnění zkontrolovány, vypláchnuty demineralizovanou vodou a naplněny testovanou náplní. Mixbed připravený k odeslání je označen evidenčním štítkem s uvedením data plnění.
 
Výměnu náplní mixbedů typu SILEX provádíme na počkání (výměna celého zařízení). Výměnu náplní větších mixbedů typu EUREX uskutečňujeme přímo u zákazníka.
 
Po dohodě zajišťujeme i výměnu a regeneraci náplní mixbedů jiných výrobců.
 
Pro více informací nás kontaktujte.

Čtěte víc

 

Odkazy