Vodárny

Tlakové filtry EUROWATER jsou hlavní součástí našich řešení na úpravu vody. V současnosti máme více než 2500 referencí a přes 300 servisních smluv v oblasti vodárenství. Jsme přesvědčení, že je to odrazem našich zkušeností a úrovně poskytované kvality.

Proč úprava surové vody?

Surová voda, která se čerpá z vrtaných studní, ve většině případů obsahuje málo rozpuštěného kyslíku. Na druhé straně obsahuje významné množství oxidu uhličitého (CO2). Často též obsahuje velké množství rozpuštěného železa a manganu. 

Kvalita surové vody zároveň určuje náročnost a rozsah technologie na její úpravu. EUROWATER nabízí komplexní řešení.

Vodárna s výkonem 2 x 35 m3/h. Řešení obsahuje tlakové filtry, provzdušňování, odplyňovač a prací čerpadla na zpětný proplach, dopravní čerpadla s frekvenčním měničem a kompletní řídící jednotku.
 

Vodárny EUROWATER

Příklad vodárny EUROWATER na úpravu podzemní vody je zobrazený a popsaný níže. 

1) Surová voda

Surová voda je čerpána ze studny přímo do tlakových filtrů.

2) Oxidace a filtrace

Oxidace a filtrace probíhají v tlakovém filtru, přičemž se voda provzdušňuje za účelem zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku potřebného pro úspěšný průběh oxidačních reakcí.

2A) Tlakový filtr

Tlakové filtry se navrhují na základě kvality surové vody a jejich náplň se skládá individuálně podle potřeby. Nejčastěji se jedná o neutralizaci agresivního oxidu uhličitého, odstraňování železa, manganu, amonných iontů a mechanických nečistot.

2B) Dmychadlo a prací čerpadlo pro zpětný proplach filtrů

Látky, které se během provozu zachytí v náplni filtru se uvolní a odstraní při zpětném proplachu. Interval, intenzita a doba trvání periodického praní se nastavují dle potřeby.

2C) Provzdušňovací zařízení

Provzdušňovací zařízení se skládá z kompresoru a vzduchového řídícího systému.

3) Zásobník upravené vody

Po oxidaci a filtraci se upravená voda před následnou distribucí akumuluje v zásobníku pitné vody.

4) Distribuce

Distribuci pitné vody zabezpečují dopravní čerpadla s frekvenčním řízením.

5) Řídící systém (SRO/PLC)

Celý proces úpravy vody je kontrolovaný, regulovaný a monitorovaný z automatického řídícího systému.

Čtěte víc

 

Odkazy