Odstraňování sirovodíku a metanu

Zdroj

Sirovodík a metan se vyskytují v mnoha podzemních vodách a vytvářejí se anaerobním rozkladem organických látek. Oba plyny způsobují při úpravě vody různé problémy. Filtry se zanášejí biologickými kaly, které prudce snižují obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, potřebného pro oxidaci a následné srážení rozpuštěných látek. Nepříjemný zápach vody často poukazuje ne jejich přítomnost. V některých případech právě bakterie produkují sirovodík a metan. Je velmi důležité, aby se tyto plyny z vody důkladně odstranily, protože i jejich nízké koncentrace komplikují následné odstranění železa, manganu a amonných iontů.

Řešení

Sirovodík i metan je možné odstranit účinnou silnou oxidací vody. Oxidační reakce probíhá provzdušňováním, jímž se do vody dostane potřebné množství kyslíku.

Kompletní úpravna vody obsahuje nerezový odplyňovač a tlakový filtr na úpravu 20 m³/h. Řešení: odplynění metanu a sirovodíku, odstranění železa, manganu a amonných iontů.

Čtěte víc

 

Odkazy