Odstraňování chloridů

Obsah síranů, chloridů a fluoridů v pitné vodě je možné efektivně snížit technologií nanofiltrace. Tento postup představuje částečné změkčování bez potřeby použití regeneračních chemikálií. 

Nanofiltrace se využívá při potřebě částečné nebo úplné redukce obsahu nežádoucích látek. Nanofiltrační zařízení pracují při tlaku nižším než 7 bar, což představuje nízkou energetickou náročnost provozu.

Nanofiltrace je membránová technologie, která je provozně a konstrukčně velmi podobná reverzní osmóze. Nanofiltrační membrána přednostně zachycuje divalentní ionty a větší molekuly. Z hlediska ostrosti filtrace se nanofiltrační zařízení řadí mezi reverzní osmózu a ultrafiltraci.

Nanofiltrační jednotka NF L3-24 na odstraňování síranů, instalovaná ve vodárně.

Čtěte víc

 

Odkazy