Odstraňování arzénu

Odstraňování arzénu v automatickém tlakovém filtru ve vodárně.

Arzén je přirozený prvek, přítomný ve specifickém geochemickém prostředí. Vyskytuje se ve dvou formách As (III) nebo As (V), přičemž As (III) je jedovatější, hůř odstranitelný a jedná se o rozšířenější formu výskytu.

Světová zdravotnická organizace WHO zjistila, že arzén představuje při požití riziko ohrožení zdraví a je zároveň kromě jiných považován za jednoho z původců rakoviny kůže.  

Zpřísněné institucionální předpisy (snížení prahové hodnoty z 50 na 5 µg/l na výstupu z vodárny) se dotýkají mnoha dodavatelů pitné vody, pro které se stává nevyhnutelnou realizace speciální úpravy vody za účelem splnění těchto kvalitativních požadavků.  

Možná řešení

Pokud je překročena limitní hodnota obsahu arzénu v pitné vodě, je rozumným a nenáročným řešením optimalizovat úpravu vody. Arzén je přilnavý k železu, tedy se odfiltruje společně s ním. V případech, kde je pro tento proces obsah železa v surové vodě nízký, je možné obsah železa v surové vodě zvýšit přidáním chloridu železitého nebo síranu železnatého, případně použít oxidu železitého v granulované formě jako filtrační materiál. 

Toto je levné řešení a metoda se používá hlavně když je překročení limitní hodnoty obsahu arzénu ve vodě jen mírné. Tento způsob úpravy vody však vyžaduje dostatečnou kapacitu filtru z důvodu zvýšeného obsahu železa.

Alternativně je možné redukovat obsah arzénu absorpční filtrací v tlakovém filtru se speciálním filtračním materiálem, jehož základ tvoří hydroxid železa. Dávkování chloridu železitého nebo síranu železnatého spolu s použitím granulátů oxidů železa jako filtračního materiálu jsou řešením úpravy vody, která si získávají v praxi pevné místo.EUROWATER nabízí obě řešení a výběr závisí na aktuálních podmínkách.

Pokud máte zájem o více informací ohledně odstraňování arzénu, referencí, instalací, provozních podmínek a ceny, kontaktujte naše místní zastoupení.

Čtěte víc

 

Odkazy