Odstraňování amonných iontů

Zdroj

Přítomnost amonných iontů ve vodě je znakem mikrobiologické aktivity a může být výsledkem hnojení, kontaminace nebo může být i geologického původu.

Řešení

Amonné ionty se transformují na dusitany a následně dusičnany biologicky podmíněným nitrifikačním procesem.

Tento proces vyžaduje velké množství kyslíku a vhodný filtrační materiál obsahující křemičitý písek nebo pórovitý materiál s obsahem vápníku.

Obsah amonných iontů v pitné vodě je možné redukovat prostřednictvím biologického procesu, ve kterém se amonné ionty transformují přes dusitany na dusičnany. Proces vyžaduje důkladné znalosti o spávné úpravě vody.

Čtěte víc

 

Odkazy