Odstraňování agresivního oxidu uhličitého

Zdroj

Agresivní oxid uhličitý způsobuje korozi betonu, potrubních systémů a ocelových zásobníků horké vody. Produkty koroze znečišťují vodu mechanicky a zbarvují ji do červenohněda.

Oxid uhličitý se nejčastěji vyskytuje v podzemních vodách na místech s odvápněnými vrstvami půdy. Nedostatek vápníku v nich znemožňuje neutralizaci účinků oxidu uhličitého.

Řešení

Agresivní oxid uhličitý je možné neutralizovat v tlakovém filtru prostřednictvím vápníku, který je jednou ze složek filtračního materiálu nazývaného Magno-Dol. Ve speciálních případech se agresivní oxid uhličitý odplyňuje vydatnou aerací.

Magno-Dol l

Čtěte víc

 

Odkazy