Odstraňování železa a manganu

Zdroj

Vyšší obsah železa a manganu jsou nejčastějším vodárenským problémem, protože díky nim dochází ke vzniku nežádoucích barevných skvrn při praní nebo sanitaci v místě použití. Typickým znakem zvýšeného obsahu železa a manganu ve vodě je charakteristické okrové až černohnědé zbarvení vody a kovová chuť. 

Železo se v surové vodě může vyskytovat v různých formách, v závislosti na zdroji. Písková filtrace tedy není vždy dostatečným řešením. Proto může být nevyhnutné uplatnění dalších metod za účelem trvalého odstranění železa z vody. Tyto rozdíly není možné zjistit běžnou analýzou vody. Určení příslušných forem železa a návrh vhodné metody úpravy takové vody vyžaduje know-how a zkušenosti.

Řešení

Po dostatečné oxidaci je možné vzniklé sraženiny železa a manganu zachytit pískovou filtrací. Filtračními materiály na odstraňování železa jsou písek č. 3 a Nevtraco. Na odstraňování manganu se používá náplň Hydrolit-Mn.

Odstraňování železa, manganu, amonných iontů a agresivního oxidu uhličitého ve vodárně. Úpravna vody obsahuje 4 tlakové filtry typu TFB 35.

Čtěte víc

 

Odkazy