Čistá pitná voda?

 

Mnoho vodáren, domácností a provozoven má problémy s vysokým obsahem některých minerálních solí, organických látek, mechanických nečistot a rozpuštěných plynů, které se mohou vyskytovat v podzemní vodě. Aby úspěšně začaly srážecí procesy, je potřebné vodu nejprve oxidovat, tedy provzdušňovat atmosferickým vzduchem. Oxidace vzduchem spolu s integrovaným rozstřikovacím systémem zaručí průběh srážecích reakcí ve správném momentě v následném filtračním procesu. 

Cílem je dosažení čisté pitné vody, která odpovídá aktuálním požadavkům na kvalitu, určeným příslušnou normou. Více informací naleznete v části Čtěte více ve směrnici Rady ES o jakosti pitné vody. Legislativa v této oblasti je však v různých zemích odlišná, proto pro informace ohledně kvality pitné vody v České republice kontaktujte místní zastoupení EUROWATER. 

 

Čtěte víc 

 

Odkazy