Čistá pitná voda je základ života


Již od roku 1936 je jméno EUROWATER synonymem pro vysokou kvalitu a velký přínos do oboru úpravy vody. Prošli jsme náročnou cestou vývoje a zdokonalování technologií. Přizpůsobili jsme výrobní program potřebám našich zákazníků a požadavkům vyplývajících z měnících se zákonů. Neustále spolupracujeme na přípravě a realizaci nových úpraven vod a navíc uplatňujeme naše zkušenosti za účelem optimalizace provozu již provozovaných vodárenských zařízení. Rovněž se podílíme na rozšiřování a rekonstrukcích stávajících úpraven vod.

Pro získání dalších informací kontaktujte, prosím, naše místní zastoupení.

 

Čistá pitná voda

Mnoho vodáren, domácností a provozoven má problémy s vysokým obsahem některých minerálních solí, organických látek, mechanických nečistot a rozpuštěných plynů, které se mohou vyskytovat v podzemní vodě. Přečtěte si více o různých nejběžněji se vyskytujících látkách a našich řešeních. 

 

 

Vodárny

Nabízíme kompletní řešení pro menší i velké zdroje pitné vody. Jak pro veřejný sektor, tak i privátní.

 

Máte vlastní studnu?

Mnoho farem, domů a podniků se nachází v místech, kde není k dispozici přívod vody z veřejných distribučních sítí. Zprostředkujeme realizaci úpravny podzemní vody pro individuální zásobování pitnou vodou i pro velkoodběratele. 

Čtěte víc

 

Odkazy