REACH

V prosinci 2006 vydala Rada evropského parlamentu nové nařízení o chemikáliích a jejich bezpečném používání, REACH.  

Cílem REACH je registrovat a dokumentovat používání chemických látek, a tak zabezpečit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím lepší a včasné identifikace přirozených vlastností chemických látek.

REACH se zabývá:

"Registration" – registrací každé chemické látky
"Evaluation" – vyhodnocením charakteristik a účinků látek
"Authorisation" – schválením speciálních problémových látek
"Chemicals" – chemikáliemi, které musí být registrované

EUROWATER splňuje REACH. V sekci Čtěte víc si můžete stáhnout naše prohlášení.

Čtěte víc

 

Odkazy