POSLÁNÍ

Proč existujeme?

Upravujeme vodu!
Nabízíme našim zákazníkům řešení pro úpravu vody, která jim zajišťují bezpečnou každodenní dodávku vody v požadované kvalitě a množství, a současně vyžadují nejmenší možnou spotřebu zdrojů a mají minimální dopad na životní prostředí.

Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabízíme našim zákazníkům možnost soustavně se zaměřovat na nové způsoby optimalizace řešení úpravy vody prostřednictvím nových znalostí a technologií a s ohledem na vývoj požadavků našich zákazníků.

 

VIZE

Kam směřujeme?

Chceme být ceněným dodavatelem.
Chceme být ceněným dodavatelem inteligentních a spolehlivých řešení úpravy vody a preferovaným partnerem pro náročné zákazníky, kterým záleží na kvalitě v oblasti pitné i užitkové vody, kteří požadují optimální, dlouhodobá řešení.

Chceme být atraktivním pracovištěm.
Chceme být atraktivním pracovištěm pro zaměstnance, kteří hledají možnost profesního i osobního rozvoje a oceňují možnost pracovat s velkou mírou volnosti a odpovědnosti ve své každodenní práci na základě přijímání a uznávání rozdílů mezi jednotlivými pracovními pozicemi, oblastmi působnosti jednotlivých zaměstnanců a jejich osobnostmi.

 

HODNOTY

O jaké hodnoty opíráme své jednání?

Hodnota pro zákazníky
Vše, co děláme pro své zákazníky, musí zákazníkům přinášet hodnotu.

Důvěra
Můžete důvěřovat tomu, co říkáme, a přebírat odpovědnost za to, co děláme. Při zakázce na úpravu vody mohou nastat potíže, ale my od práce neodcházíme dříve, než je dokončena!

Úcta
Přijímáme a uznáváme různorodost jako východisko svých rozhodnutí a řešení. Vzájemná úcta a loajalita tvoří základ dlouhotrvajících a blízkých vztahů.
Respektujeme, že naši zákazníci mají různorodé požadavky, a je naším úkolem poskytnout jim jejich nejlepší možná řešení.

 

Odkazy