Naše hodnoty

„Shromáždění všech zaměstnanců v roce 2011 v Dánsku při oslavě 75. výročí založení společnosti.“

 

Základní hodnoty společnosti EUROWATER se profilují již více než 75 roků. Za tuto dobu se společnost EUROWATER rozrostla z malé firmy s několika zaměstnanci v mezinárodní společnost s obchodně - servisními středisky ve více než 30 zemích Evropy.

Firma vyrostla sama, aniž by byla koupena, nebo sloučena s jinou firmou, a dnes je nezávislou společností.

Vysoce upřednostňujeme etiku a zodpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a životnímu prostředí.

Naše vnitropodniková kultůra je neformální a téměř rodinná, charakterizovaná dobrým pracovním prostředím, solidaritou a vysokým stupněm flexibility mezi pracovním a rodinným životem.   

Základ našeho úspěchu lze nalézt v našich nezávislých a zkušených zaměstnancích, kteří disponují vysokým stupněm volnosti se zodpovědností. Náš každodenní život je založen na akceptování a respektování rozdílů práce každého ze zaměstnanců, jejich zkušenosti a jedinečnosti. Je pro nás důležité zabezpečit pro naše zaměstnance a jejich rodiny bezpečný každodenní život.

 

Odkazy