Naše historie

30. léta

Společnost EUROWATER byla založena v roce 1936 v Dánsku, kdy se 3 mlékárny na Jutském poloostrově rozhodly založit společnou firmu na úpravu vody místo toho, aby každá z nich měla svou vlastní. Th. Nansen Scherfig byl jmenován ředitelem.

Společnost začala ve skromném bytě ve městě Aarhus a zaměřila se na zákazníky malých vodáren, farem a prádelen. První rok se společnost stala výhradním zástupcem pro odkyselovací hmotu zvanou Magno. Tato hmota se používá dodnes. Ve stejnou dobu vyvinul Th. Nansen Scherfig své filtrační zařízení, NS filtr.

40. léta

Začátkem II. světové války se EUROWATER přestěhoval do rozlehlejšího domu v jiné městské části Aarhusu. Vozový park tvořilo pouze jedno servisní auto; zastaralý Chevrolet na plyn. Toto auto dopravovalo zařízení pro vodárny po celém Jutském poloostrově. Po válce se podmínky pro obchod zlepšily i díky veliké reklamě v dánských novinách v květnu 1945. Reklama popisovala rozsah působnosti firmy od rozborů vody a poskytování konzultací až po instalaci kompletní úpravny vody.

60. léta

V 60. letech se 16 zaměstnanců přestěhovalo do nových prostorů. Byly postaveny nové budovy s kancelářemi, regenerační stanicí a montážní halou. Pro průmyslový rozvoj byla připravena rozsáhlá budova o výměře 830 m2. V roce 1963, Th. Nansen Scherfig uzavřel smlouvu s americkou společností Water Refining z Ohaia, která chtěla expandovat na evropský trh. Exportní společnost EUROWATER se tak skládala z poloviny amerického a z poloviny dánského základního kapitálu. To byla šance k zavedení automatického změkčovacího zařízení. Vzhledem k nárůstu počtu prádelen vedla automatizace změkčovače k expanzi mimo Jutský poloostrov. Následně poté byly otevřeny kancelářské prostory na ostrově Sealand. EUROWATER expandoval také do Německa s kancelářemi v Hamburku a Mannheimu.

70. léta

Na začátku 70. let s ropnou krizí ekonomické aktivity zpomalily. Ovšem EUROWATER představil automatickou demineralizační stanici, která byla pro vývozní trhy obzvlášť důležitá. V polovině sedmdesátých let EUROWATER odkoupil americký podíl ve firmě EUROWATER a tak byla opět exportní společnost v 100% vlastnictví Dánů. V té době byly založeny kanceláře ve Švédsku a Belgii.

80. léta

V 80. letech získal EUROWATER stabilní pozici na exportních trzích a přibližně 75% výroby odcházelo z Dánska přímým nebo nepřímým exportem. Moduly zařízení se zvětšily a byly vybaveny plně elektronickým řízením. V roce 1986 bylo u příležitosti 50. letého výročí představeno nově vyvinuté zařízení založené na principu reverzní osmózy. V roce 1988 byla německá pobočka rozšířena o kancelář v Augsburgu a švédská pobočka otevřela další kancelář.

90. léta

90. léta byla desetiletím expanze! Na začátku 90. let byly založeny společnosti v Československu, které se později v roce 1993 rozdělilo a EUROWATER zřídil společnosti jak v České republice, tak na Slovensku. V roce 1992 byla založena pobočka v Rakousku a následující rok v Polsku. Později EUROWATER vstoupil do 50% partnerství se společností v Gdaňsku a v roce 1996 byla zřízena další pobočka v Německu. EUROWATER se ve stejné době stal 50% partnerem firmy Botax Eurotank ApS, která vyrábí nádoby tlakových filtrů. V roce 1998 následuje založení společnosti v Nizozemí.

2000

Společnost Botax Eurotank ApS byla v roce 2000 přejmenována na současný název Eurotank A/S a změněna na společnost s ručením omezeným, 100% vlastněnou Silhorko-Eurowater A/S.

2003

Až do roku 2003 byla rodina Scherfigů jediným vlastníkem Silhorko-Eurowater A/S. Ale v roce 2003 bylo vlastnictví firmy rozděleno mezi Erika Nansen Scherfiga, Harryho Viiala, Kurta Hufnagla a Torbena Buhla. Erik Nansen Scherfig je bývalý majitel a výkonný ředitel v Silhorko-Eurowater A/S, zatímco Harry Viiala je majitel a výkonný ředitel ve finské společnosti HyXo Oy, která zajišťuje prodej výrobků společnosti EUROWATER ve Finsku. Vedení společnosti v současné době zastupují Kurt Hufnagl a Torben Buhl. V roce 2003 začal prodej nanofiltračních jednotek.

2005

V roce 2005 pokračovala expanze exportních trhů a byly zřízeny pobočky v Norsku a Francii. Byla zahájena výroba EDI jednotky, která se stejně jako nanofiltrační jednotka setkala na exportních trzích s příznivým přijetím.

2007

V roce 2007 dosáhly prodeje zařízení na úpravu vody rekordní výše. Celkové tržby skupiny přesáhly 38 mil. EUR, což bylo téměř o 15% více než předešlý rok. Pozitivní vývoj a trend převažoval v obou EUROWATER společnostech stejně tak i u mnoha našich prodejců. V důsledku tohoto úspěchu jsme rozšířili výrobní kapacitu v závodě ve Stillingu, aby se našim zákazníkům i nadále zajistily krátké a spolehlivé dodací lhůty. V polovině roku 2007 byla zřízena další pobočka v Maďarsku. Koncem roku byl EUROWATER certifikován k prodeji zařízení na úpravu vody pro kotelny v Bělorusku.

2008

Technologie stejně jako zákazník vyžadují změnu. V rámci neustálého vývoje výrobků pracuje EUROWATER na zavedení vlastní řady flexibilních řídicích systémů s vestavěným ovládacím panelem a programovatelnou řídící jednotkou (PLC) pro zabezpečení své široké škály výrobků.

Rok 2008 byl rokem, ve kterém byla založena pobočka v Kyjevě na Ukrajině.

2011

75. leté výročí zkušeností v oblasti úpravy vody

2014

V roce 2014 pokračuje rozšiřování exportních trhů. Byly otevřeny nové kanceláře EUROWATER ve městě Hudiksvall ve Švédsku a Gdaňsk v Polsku.Silhorko-Eurowater A/S nyní zaměstnává 340 lidí, polovina z nich pracuje v Dánsku a druhá polovina pracuje v našich 23 EUROWATER kancelářích po celé Evropě.

 

Odkazy