Náš svět je voda


Voda tvoří základ veškerého života na Zemi. Současně je též základem existence a fungování společnosti EUROWATER. Naše hodnoty jsou postaveny na přání dodat řešení na úpravu vody v úzké spolupráci se zákazníkem. Co se týká našich zaměstnanců, snažíme se vytvářet atraktivní pracovní prostředí, jak pro současné, tak i budoucí nové zaměstnance.  

Na celém světě jsme součástí procesu zajištění dodávek pitné vody pro milióny spotřebitelů a upravené vody pro mnoho zajímavých průmyslových aplikací. Všechny naše aktivity se soustřeďují na vývoj, výrobu a marketing zařízení na úpravu vody nejvyšší kvality. S hrdostí říkáme, že náš svět je voda. Voda pro různé použití - pitná voda pro domácnosti, oplachová voda pro povrchové úpravy, voda pro kotelny, atd.   

Přístup k čisté vodě pro nás byl a vždy bude životně důležitý. Potřeba čisté vody a požadavky na kvalitu vody dlouhodobě rostou. Rádi proto nabídneme našim zákazníkům úpravny vody, které upraví vodu optimálním způsobem, takže i jejich svět je voda.

Čtěte víc

 

Odkazy