Vodárna budoucnosti

Ukázková spolupráce všech zúčastněných partnerských stran při realizaci nové moderní vodárny a zužitkování vlastních dlouholetých praktických zkušeností z provozování vodáren bylo promítnuto do reality v úspěšném projektu vybudování vodárny Truelsbjerg v Dánsku, vodárna budoucnosti.

Zastaralá tradiční technologie úpravy vody, kde se surová voda provzdušňuje a odplyňuje na kaskádových stupních a dále filtruje v otevřených gravitačních pískových filtrech s obrovskou zastavěnou plochou, byla nahrazena moderní tlakovou filtrací s injekčním dávkováním čistého kyslíku přímo do hydraulicky těsného, uzavřeného systému. Takovéto řešení minimalizuje prostorové nároky a nabízí vysokou úroveň hygienického zabezpečení pitné vody.

Hlavní technologické charakteristiky projektu

  • 3 paralelní linky dvojic tlakových filtrů TFB s celkovým výkonem každé cca 135 m3/h (celkem 400 m3/h)
  • oxidace dávkováním čistého O2 v 100 %-ně uzavřeném tlakovém systému
  • akumulace vody v 2 nerezových zásobnících s kontrolními průzory a objemem každého 1000 m3
  • příprava pro by-pass UV dezinfekce pitné vody
  • kvalita surové (tučně jsou vyznačeny nadlimitní hodnoty) a upravené vody
Parametr Hodnota v surové vodě Hodnota v upravené vodě
Ph 7.3 - 7.8
železo, mg/l 2.0 < 0.1
mangan, mg/l 0.8 < 0.02
amonné ionty, mg/l 0.3 < 0.05
metan, mg/l 0.5 < 0.01
sirovodík, mg/l 0.1 < 0.05
arzén, mg/l 6 <5

 

Vyrobená pitná voda splňuje nejpřísnější dánské limity ve všech upravovaných parametrech.

 

Film o výstavbě vodárny

Klikněte na tento odkaz a sledujte v krátkém filmu průřez výstavbou supermoderní vodárny budoucnosti (slovenské titulky).
Kontaktujte nás pro získání dalších podrobností týkajících se tohoto projektu, ale i dalších informací souvisejících s úpravou pitné vody.
Těšíme se na vaše podněty.

Čtěte víc

 

Odkazy