Mobilní pilotní úpravna vody

Je určená k:

  • verifikaci průběhu a účinnosti procesů úpravy vody přímo na místě, kde se nachází zdroj podzemní vody; perspektivně i pro nové zdroje dosud bez provozních budov
  • odstraňování mechanických nečistot, reduktivních plynů, železa, manganu, amonných iontů a arzénu
  • optimalizaci provozních nákladů existujících obdobných technologií

Prospekt si ve formátu pdf můžete stáhnout zde: Prospekt Mobilní pilotní úpravna vody

fotografie technologie
Fotografie mobilní pilotní úpravny vody

Čtěte víc

 

Odkazy