Vážení obchodní partneři,

Tímto vám oznamujeme, že ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. o používání elektronické registrační pokladny, ve znění pozdějších předpisů, ukládá se od 1.12.2016 podnikatelům povinnost za úhradu v hotovosti, tj. i tržbu přijatou v hotovosti na úhradu pohledávky (za prodej zboží nebo služeb), používat elektronickou registrační pokladnu.

Vedení společnosti rozhodlo, že od 1.12.2016 při prodeji zboží nebo poskytování služby bude úhrady faktur od odběratelů přijímat pouze bezhotovostně, výlučně bankovním převodem na jeden z účtů společnosti a s následujícími platebními údaji:

Banka:

ČSOB, a.s., Praha

Č. účtu

SWIFT:

73825513/0300

CEKOCZPP

Banka:

Komerční banka, a.s.

Č.účtu

SWITF:

0015709151/0100

KOMBCZPP

Konst. symbol:

0308

Var. symbol:

X

Účel platby:

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = číslo vystavené zálohové faktury (ZP....) nebo potvrzení objednávky (M...., PN....) nebo IČO vaší společnosti; v případe fyzických osob nevyplňovat.

Y = uvést předmět úhrady (např.: 100 kg tabletovaná sůl, Duroval, apod.) nebo nevyplňovat.

Platba v hotovosti nebo prostřednictvím platebních terminálů není možná!

Děkujeme za pochopení.

Vedení společnosti

EUROWATER, spol. s r. o.
Ovčárecká 499

280 02 Kolín - Sendražice

 

Read more

 

Odkazy