Prohlášení

Společnost SILHORKO-EUROWATER A/S (dále jen společnost) provozuje tyto webové stránky pouze pro účely předávání informací a zajišťování servisu. Z právního hlediska tudíž nedochází mezi uživatelem webových stránek a společností k žádnému vztahu jakékoli povahy. Doporučujeme, abyste na základě jakékoli informace z těchto webových stránek nepodnikali žádné vlastní aktivity, nejprve požádejte společnost, jejíž pracovníci Vám rádi osobně poradí. Přestože se vždy snažíme poskytovat aktuální informace, software i další služby, mohou tyto webové stránky obsahovat chyby a nedostatky, za které tímto odmítáme převzít jakoukoli právní odpovědnost. Veškeré informace na těchto webových stránkách jsou tudíž uvedeny bez jakékoli záruky ze strany společnosti.

Z toho vyplývá, že společnost nemůže převzít odpovědnost za žádnou ztrátu jakékoli povahy týkající se hardwaru, softwaru nebo datových souborů či jiných souvisejících prvků v důsledku použití těchto webových stránek. Společnost tudíž neposkytuje žádnou záruku za výše uvedené informace a služby poskytované společností nebo v jejím zastoupení v plném či v částečném rozsahu, včetně za stažení jakékoli z bezplatně nabízených softwarových aplikací, ani za to, zda tyto budou splňovat vaše požadavky nebo zda budou fungovat bez přerušení, zda budou včasné, bezpečné a bezchybné, nebo zda nejsou webové stránky a servery používané společností zavirované, problémové nebo zda jsou plně funkční či přesné.

Společnost má práva k těmto názvům domén:

silhorko.dk, silhorko.com, silhorko.no, eurowater.com, eurowater.eu, eurowater.dk, eurowater.no, eurowater.se, eurowater.de, eurowater.at, eurowater.ch, eurowater.sk, eurowater.cz, eurowater.pl, eurowater.be, eurowater.nl, eurowater.hu, eurowater.fi, eurowater.ru, eurowater.asia, eurowater.cn, eurowater.es, eurowater.fr, eurowater.ro, eurowater.biz, eurowater.net, eurowater.info, eurowater.co.uk, eurowater.ua

a rovněž autorská práva ke všem informacím, které jsou obsahem výše uvedených domén podle dánského zákona o autorských právech, pokud není učiněna výslovná výjimka. Autorské právo zahrnuje veškerý materiál zveřejněný na webových stránkách, ať byl následně vymazán, změněn či nikoliv.

Povoleno je bezplatné kopírování materiálů z webových stránek, což se týká elektronických i tištěných kopií, pod podmínkou, že bude jmenovitě uvedena společnost jako zdroj těchto informací. Není povolena žádná změna ani zkreslení obsahu jakýmkoli způsobem.

Povolení se dále uděluje vytváření odkazů, včetně vnořených odkazů na webové stránky pod podmínkou, že takový odkaz směřuje přímo na adresu společnosti, kde společnost spravuje celé své webové prostředí.

Jediný obsah, jehož využití je nutno projednat se společností, jsou loga Silhorko/Eurowater opatřená ochrannou známkou.

SILHORKO-EUROWATER A/S
Aarhusvej 79, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Denmark
CVR 39 17 65 13
Telefon: +45 87 93 83 00